Citrix Receiver 14.12.0.18020

Citrix Receiver 14.12.0.18020

Citrix – 44,3MB – Freeware – Windows Mac
Citrix nhận là một khách hàng dễ dàng cài đặt phần mềm cho phép bạn truy cập máy tính để bàn, ứng dụng và dữ liệu của bạn một cách dễ dàng và an toàn từ bất kỳ thiết bị nào, bao gồm cả điện thoại thông minh, viên nén, máy tính và Mac. Làm việc với một Citrix kích hoạt nó cơ sở hạ tầng, nhận cho phép bạn di động, thuận tiện và tự do bạn cần để có được công việc của bạn thực hiện.

Tổng quan

Citrix Receiver là một Freeware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi Citrix.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.194 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Citrix Receiver là 14.12.0.18020, phát hành vào ngày 21/08/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 25/06/2009. Phiên bản phổ biến nhất là 14.12.0.18020, được sử dụng bởi 42 % trong tất cả các cài đặt.

Citrix Receiver đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows/Mac. Tải về tập tin có kích thước 44,3MB.

Citrix Receiver Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Citrix Receiver!

Cài đặt

người sử dụng 1.194 UpdateStar có Citrix Receiver cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại